ZÁHRADA ZÁHRADA je živý organizmus, ktorý sa neustále vyvíja v čase a priestore.

KRAJINNÁ ARCHITEKTÚRA KRAJINNÁ ARCHITEKTÚRA JE VŠADE OKOLO NÁS.

Landscape Design, Bratislava

Calamagrostis na streche

Landscape Design, Bratislava

park, fontána, ihrisko

Landscape Design, Bratislava

parkovisko na jeseň

Landscape Design, Bernolákovo

hala s eko riešeniami

Landscape Design, Stupava

detské priestory a hra

Landscape Design, Bratislava

átrium s umením

Landscape Design, Zelená Voda

pláž na krok od domu

Landscape Design, Trenčianska Teplá

vegetačné schladenie

Landscape Design, Stupava

VÝHĽAD Z TERASY

Landscape Design, Moravany nad Váhom

PESTRÁ ZELENÁ STRECHA

Landscape Design, Bratislava-Rača

PONAD SVAH

Landscape Design, Nové Mesto nad Váhom

stálozelená oáza

Landscape Design, Trenčín

moderná BIO

Landscape Design, Čachtice

TAJOMSTVO ZÁHONOV

Landscape Design, Nové Mesto nad Váhom

TRÁVY, TRVALKY, CESNAKY

Landscape Design, Bzince pod Javorinou

s historickou črtou

Landscape Design, Piešťany

JAZIERKO S TERASOU

Landscape Design, Hôrka nad Váhom

NA DIVOKO

Landscape Design, Bratislava-Rača

kaskádové riešenia

Landscape Design, Sereď

KAMEŇ A VODA

Landscape Design, Nemšová

PROVENSÁLSKY VÝBER

Súčasťou realizácie sú vodné prvky (jazierka, potoky, kaskády), automatické závlahové systémy, drobné záhradné stavby, umelecké diela a ich osvetlenie. Našou vedľajšou činnosťou je výroba kovových záhonových obrubníkov. Naše profesionálne skúsenosti sa aj vďaka zahraničnej spolupráci stále rozvíjajú a preto dúfame, že dokážu pokryť požiadavky aj tých najnáročnejších. Veríme, že realizáciu zveríte do rúk profesionálom. Po následnom odovzdaní diela je možné v prípade záujmu dohodnúť podmienky údržby. Naša spoločnosť taktiež poskytuje svojim klientom bezplatné poradenstvo.

S čím Vám Pomôžeme?

Od konzultácie, cez návrh a realizáciu, k jedinečným priestorom plných zelene. 

Landscape Design

PRIPRAVENÍ NA REALIZÁCIU?

OBJEDNAJTE SI U NÁS

SLUŽBY REALIZÁCIA

Poradenstvo
Obhliadka
Závlahové systémy
Malé stavebné prvky
Trávniky
Záhony
Vodné prvky
Umelecké diela

Odsúhlasením rozpočtu a uzatvorením zmluvy sa Vaše predstavy začnú rýchlo meniť na realitu.

BRATISLAVSKÝ KRAJ

Nová Hora 9063, Stupava, 900 31

+421 907 148 668

gondar@landscape.sk

TRNAVSKÝ A TRENČIANSKY KRAJ

Mateja Bellu 22, Piešťany, 921 01

+421 915 716 981

grosmann@landscape.sk

© Copyright Your Company.  All Rights Reserved.

REGISTER YOUR SPOT NOW

Enter your details below to get instant access to [enter lead magnet name here]

We process your personal data as stated in our Privacy Policy. You may withdraw your consent at any time by clicking the unsubscribe link at the bottom of any of our emails.

Close

CALAMAGROSTIS NA STRECHE

Extenzívna a polointenzívna vegetačná strecha plná trvaliek ako súčasť obytného súboru v Petržalke. Lúčny charakter, ktorý má prilákať hmyz a podporiť biodiverzitu aj nad najvyšším poschodím.

Close

PARK, FONTÁNA, IHRISKO

Revitalizácia pôvodného, málo udržiavaného parčíka. Pôvodný návrh bol na základe požiadaviek investora upravený.  Do fontány je voda privádzaná zo studne a voľne odteká do jazera, ktoré súčasne plní funkciu trativodu.

Close

ÁTRIUM S UMENÍM

Koncepcia návrhu vychádza z prírodného organického štýlu s náznakmi ázijského umenia. Priestor je vymedzený kvetináčmi z eko-košov a je vysadený prevažne ázijskými druhmi. Miesto trávnika je navrhnutá trvalka Sagina subulata.

Close

HALA S EKO RIEŠENIAMI

 V areály sa nachádza niekoľko tematických celkov zameraných na rôzne ekologické subtypy, ako je napr. vresovisko, retenčná nádrž močiarneho charakteru alebo suchomilné suťové spoločenstvo v blízkosti solárnych panelov.

Close

PARKOVISKO NA JESEŇ

Priestor je vymedzený spevnenými plochami chodníkov a parkoviska. Je vysadený stromami, doplnený o krovité a trávne spoločenstvá s celoročným efektom. Celková plocha výsadieb danej konkrétnej etapy je cca 460 m2.

Close

DETSKÉ PRIESTORY A HRA

Prevahu tu tvoria kvitnúce druhy, napríklad rôzne druhy okrasných čerešní, jabloní a hrušiek. Súčasťou je pieskovisko, hojdačky, zostava domček-šmykľavka, lanová lezecká pyramída a dostatok lavičiek pre rodičov na slnku aj v tieni.

Close

PLÁŽ NA KROK OD DOMU

Koncept vychádza z danej lokality charakterizovanej vodou, vlnami, vetrom. Práve záhony tvorené prevažne okrasnými trávami sa jemne vlnia vo vetre. Dažďová voda je zachytávaná v zbernej nádrži a opätovne použitá na zavlaženie rastlín na streche.

Close

VEGETAČNÉ SCHLADENIE

Extenzívnu vegetačnú strechu moderného rodinného domu tvorí zmes rozchodníkov a bodovo rozmiestnené okrasné trávy. Strecha spĺňa estetickú aj mikroklimatickú funkciu a je nenáročná na údržbu. 

Close

STÁLOZELENÁ OÁZA

Záhrada plná stálozelených vyšších aj nižších krov popri rodinnom dome, ale aj na poschodí na terase. Jednoduchá údržba a celoročný efekt. Solitérne kamene, ktoré sú vybrané tak, aby dopĺňali architektúru. 

Close

KASKÁDOVÉ RIEŠENIA

Svahovitý prechod popri rodinnom dome umožnil vytvorenie niekoľkých na seba nadväzujúcich vodných kaskád. Rovinaté časti okolo domu sú vysypané štrkodrvou a doplnené nášľapnými kameňmi. Veľkú časť pozemku tvorí udržiavaný trávnik.

Close

JAZIERKO S TERASOU

Nosným vegetačným prvkom záhrady je prírodné jazierko na kúpanie s priľahlou drevenou terasou. Zeleň v okolí jazierka je vytvorená zo stálozelených krov, ktoré slúžia zároveň ako clona oddeľujúca susedov pozemku. 

Close

MODERNÁ BIO

Pôdorys v jednoduchých oblúkových líniách a pestrejšia výsadba nakombinovaná z trvaliek a okrasných tráv. Jemná bielo kvitnúca Gaura pôsobí elegantne a ladí s modernou fasádou domu. Záhrada je navrhnutá v lúčnom štýle s bio jazierkom.

Close

PESTRÁ ZELENÁ STRECHA

Zelená strecha poskytuje svojim domácim lepšie prostredie z niekoľkých hľadísk. Spracováva dažďovú vodu, reguluje teplotu exteriéru aj interiéru, podporuje biodiverzitu, podieľa sa na prečisťovaní prostredia a pôsobí esteticky.

Close

TAJOMSTVO ZÁHONOV

Záhrada na rozsiahlom pozemku s príjemnými výhľadmi do krajiny. Kvitnúce záhony vo voľných líniách posilňujú Genius Loci miesta a dodávajú pozemku prírodný charakter. V neskoršom lete výrazne zaujme v záhonoch Rudbeckia či Echinacea.

Close

TRÁVY, TRVALKY, CESNAKY

Výsadba trvalkových záhonov s výraznou šalviou k modernému rodinnému domu. Okrasné trávy Nassella tenuissima sú nenáročné na pestovanie. Na jar vyniknú v záhonoch pri fasáde rozkvitnuté okrasné cesnaky. 

Close

VÝHĽAD Z TERASY

Žlto oranžová kombinácia kvitnúcej trvalky Kniphofia pripomína sviežosť a živosť. Levanduľa prináša svojou jemnou fialovou farbou a vôňou romantiku. A strieborno až bielo pôsobiaci Stachys celý záhon spolu s okrasnými trávami zjemňuje.

Close

KAMEŇ A VODA

Výhľad z interiéru priamo na vodnú plochu vytvorenú pod posedením na terase. Zadná stena jazierka je konštruovaná z gabiónov. Zároveň sú gabiónové koše plnené kameňom stvárnené ako vodná stena s tečúcim prúdom.

Close

S HISTORICKOU ČRTOU

Vytvorenie kontrastov s historickou črtou a zároveň symbiózy medzi prírodou a človekom. Prvky jednoduchosti a tvarovej čistoty, kombinácie pravidelných línií s organickými krivkami, výsadby doplnené o solitérne kamene.

Close

NA DIVOKO

Vodný prvok sa vinie popri výsadbe až k drevenému altánku s posedením. Obklopuje ho zmiešaná vegetácia vlhkomilných a močiarnych rastlín. Tvorí estetické prepojenie zrkadlením hladiny a zvyšuje biodiverzitu vodnými rastlinami aj rybami.

Close

PONAD SVAH

Svah s opornými múrmi a stupňami dopĺňajú pôdopokryvné kry, nižšie kompaktné kry a trvalky. Svah je tak chránený stavebne, aj pomocou koreňovej sústavy rastlín a drevín. Druhové zloženie je rozmanité. 

Close

PROVENSÁLSKY VÝBER

Nenáročná výsadba zo suchomilných trvaliek, pripomínajúca provensálsky štýl. Jemné farby, výrazné vône, materiál prispôsobený k architektúre domu. Vysadené časti záhrady môžu zároveň slúžiť ako dažďová záhrada a tiež podpora svahov. 

Close
Page Created with OptimizePress